PŘIPRAVUJEME

Příhody z bezprostředního neskutečna

"Když se dlouho dívám na určitý bod na stěně, stává se mi, že náhle nevím, kdo, ani kde vlastně jsem."

První setkání se snem, sexem, smrtí, s mystérii života. A také setkání poslední, račte vstoupit…

Erupce obraznosti prorážejí strnulost maloměsta i vězení sádrového krunýře. Vítáme vás v sanatoriu, v pouťovém panoptiku mezi Érótem a Thanatem, ve světě „metafyzických autobiografií“ Maxe Blechera (1909 – 1938).

Rumunský židovský autor, který svedl marný boj s tuberkulózou kostních obratlů po sobě zanechal působivé literární dílo, které bývá dnes srovnáváno s odkazem Bruna Schulze či Franze Kafky.

Překlad Hana Janovská, Karel Kulich

Hrají Šimon Krupa, Tereza Dočkalová, Jindřiška Křivánková, Kajetán Písařovic a Vojtěch Fülep

Projekce Pavel Lukáš

Hudební aranžmá Pavel Lukáš

Lightdesign Martin Bitala

Scéna a kostýmy Jana Hauskrechtová

Produkce Magda Juránková a Zuzana Rainová

Scénář a režie Vojtěch Bárta

 

Děkujeme překladatelům Haně Janovské a Karlovi Kulichovi, kteří se vzdali poplatku z autorského práva ve prospěch vzniku inscenace.

Za sponzorský dar děkujeme MUDr. Jiřímu Kuželovi.

Inscenace vznikla díky podpoře Státního fondu kultury ČR a Rumunského kulturního institutu.

"Tým Chemického divadla v čele s Vojtěchem Bártou z předlohy šťastně akcentoval to, co je pro dnešek nosné – všepřítomný pocit úzkosti z budoucnosti a nadčasově „zvláštní“ – umělecky vděčnou formu snovosti."

Marie Zdeňková, Divadelní noviny