PŘIPRAVUJEME

Na slepičím zámku

Mrtví o mrtvých vědí

a hrdých odpovědí

srdce si málo hledí

je mezi psem a vlkem

 

Představení inspirované osudy Suzanne Renaud a jejích blízkých – muže Bohuslava a synů Jiřího a Daniela Reynkových. Osudy lidí, kteří se stali solí této země – těch, jimž jiní „uměli zasolit“.

Společenský lesk a postavení, přepych, francouzské univerzitní i přímořské klima Suzanne Renaud postupně zcela vyměnila za českou bídu, špínu a osamění. Básnířka a žena básníka a grafika Bohuslava Reynka se stala nejprve dobrovolně a poté i souhrou dějinných okolností vězenkyní v cizí zemi, aby tam i nakonec v chudobě a tichosti umřela „zapomenutá jako kůrka chleba za starou almarou“. A přece…

 

 

 

Volně inspirováno odkazem a díly Suzanne Renaud, Bohuslava, Jiřího a Daniela Reynkových a knihami Aleše Palána a Lucie Tučkové.

 

Hrají: Marta Vítů, Bohdan Bláhovec, Vojtěch Hrabák, Eliáš Jeřábek (dříve Šimon Krupa) Dana Marková

Lightdesign: Martin Bitala

Scéna a kostýmy: Jana Hauskrechtová

Asistence: Tereza Kmoníčková

Produkce: Zuzana Rainová, Magda Juránková

Scénář a režie: Vojtěch Bárta

 

Děkujeme Aleši Palánovi a Veronice Reynkové, kteří se vzdali poplatků z autorského práva ve prospěch uvádění inscenace.

Inscenace vznikla za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

„(…) A skrze tuto soustředěnou krásu má inscenace s Reynkovou grafikou přece jen něco společného. Není dokonalá, je trochu klopotná. Zprostředkovává ze života a díla francouzské básnící exulantky jen zlomeček, přesto je tento zlatý kamínek obalený hlínou vzácným dárkem večera. Jde o působivý

a svým způsobem výjimečný zážitek.“

Marie Zdeňková, Divadelní noviny