Profesionální divadelní soubor usilující o nové formy „divadla poezie“ a experimenty na hranicích divadla, literatury a výtvarného umění.

Chemie světu vládne.

Chemické divadlo je divadlo, které hledá alternativy ke světu řízenému korporacemi a koncerny. Chemické divadlo je divadlo experimentální, reaktivní, angažované a s existenciálním ponorem.

Naše inscenace

Naše inscenace se vyznačují originalitou dramaturgie i inscenační poetiky. Vždy vycházíme z nedramatických, „poetických“ předloh a směřujeme ke svébytné autorské poetice zkoumající labyrinty lidského podvědomí a snů.... Zcela nezaměnitelný je také výběr témat, která se dotýkají jak skrytých stránek lidské psychiky, tak vztahy mezi jednotlivcem a společenstvím, kulturou, spiritualitou, přírodou a civilizací. S rostoucí naléhavostí si uvědomujeme téma současné klimaticko-ekologické krize a v naší tvorbě usilujeme o jeho reflexi v širokých sociálních, politických, existenciálních i estetických souvislostech.

Divadlo

Chemické divadlo vzniklo jako občanské sdružení na samém sklonku roku 2013, později prošlo transformací na zapsaný spolek a navázalo na starší nezávislé divadelní aktivity..., zejména spolupráci dramaturga, scénáristy a režiséra Vojtěcha Bárty a scénografky a kostýmní výtvarnice Jany Hauskrechtové, kteří se již od dob studií na DAMU věnovali inscenacím poezie a nedramatických textů. Od října 2014 spolek působí ve znovuotevřeném kulturním centru Venuše ve Švehlovce na pražském Žižkově, od roku 2019 se těžiště jeho činnosti postupně přesunulo do řady dalších prostorů (Invalidovna/Studio Alta, prostor39 a další).

divadlo,inscenace