Chemické divadlo

Chemické divadlo

Profesionální divadelní soubor usilující o nové formy „divadla poezie“ a experimenty na hranicích divadla, literatury a výtvarného umění.

Nadcházející představení:

na houby

Zveme vás na reprízy inscenace na
houby, věnující se houbám z
perspektivy současných fenoménů:
klimatické a ekologické krize, mizení
lesu a boomu houbařství, ze kterého
se v posledních letech stal výrazný
fenomén globální kultury.

17., 18. a 19. 2. 2023

Punctum – Krásovka